Биз билан боғланинг
Meducate.uz ўзбек тилидаги энг дастлабки ва ягона
кўрсатмалар омбори. Биз барча таклифлар учун очиқмиз.
Сизнинг фикрингиз биз учун муҳим.

Ташриф буюринг:

22 Бўз-1, Мирзо Улуғбек, Тошкент 100170, Ўзбекистон

Хат қолдиринг:

salom@meducate.uz

Қўнғироқ қилинг:

+998 (90) 733 55 71

Хабар қолдиринг